Franks Friske Foredrag

Tal, kendsgerninger og argumenter, der ikke kan fejes til side. Glødende holdning og provokerende forslag til løsninger, men frem for alt: Stof til eftertanke.

Jeg tager gerne ud til virksomheder, organisationer og foreninger landet over for at holde ét af mine friske foredrag.

Kontakt mig på telefon 44 44 62 29 eller send en mail til: frank@dahlgaard.mail.dk for at høre nærmere.

Om foredragsholderen: Frank Dahlgaard er uddannet økonom (cand. polit.) og har holdt hundredevis af foredrag over hele landet. Han har arbejdet som økonomisk journalist i 19 år, folketingspolitiker i 7 år og embedsmand i 4 år. Siden 2003 har han arbejdet i Danmarks Statistik, hvor hans hovedopgave er at udarbejde Nordisk Statistisk Årbog. Frank er også bjergbestiger, fjeldvandrer og turleder i Den Norske Turistforening.

Foredragenes karakter: Der leveres foredrag, som tager afsæt i ubestridelige kendsgerninger og statistik. Med holdning og engagement går jeg derefter over til at fortolke og argumentere, og når frem til konklusioner, der ofte går på tværs af den almindelige opfattelse. Derfor kaldes jeg "Frank Modsat". Jeg punkterer myterne! Og jeg fremsætter konkrete forslag til, hvad der bør gøres. Virkeligheden er ofte provokerende. Derfor er mine foredrag det også! Jeg leverer fængslende "eye openers".

Ingen falder i søvn under mine foredrag! Alle får noget med sig hjem: Stof til eftertanke og en udvidet horisont!


 • Ældrebyrde, yngrebyrde og andre byrder - kan vi bevare velfærdssamfundet?
  Velfærdskommissionen har i sin rapport fra december 2005 analyseret Danmarks situation og muligheder for at bevare velfærdssamfundet, når antallet af gamle om få år eksploderer, mens antallet af erhvervsaktive skrumper ind. Men er der virkelig grund til at male Fanden på væggen? Hvilke politiske initiativer kan vi vente os i de kommende år for at tackle problemerne?
  <<


 • Globaliseringen - en trussel eller gave for Danmark og Europa?
  Varer, penge og mennesker kan i dag bevæge sig frit rundt i hele verden. Kapital kan på sekunder skifte placering fra én verdensdel til en anden. Informationer og nyheder spredes lynhurtigt over hele kloden via internet og mails. Pludselig er Danmark i konkurrence med Kina og andre lande med meget lave lønninger og produktionsomkostninger. Opgaver, ordrer og arbejdspladser flytter til lavtlønslandene. Kapitalen kan også flytte. Vil denne globalisering undergrave den danske velfærd? Bliver vi arbejdsløse? Hvorfor er det hidtil gået godt?
  <<


 • Magtspillet på Christiansborg
  Bag kulisserne på Slotsholmen foregår en kamp om magten - ikke bare mellem de politiske partier, men sandelig også inden for det enkelte parti. (Foredragsholderen ved hvad han taler om, for han har været med i hele tre politiske partier, heraf to, mens han var medlem af Folketinget). Også inden for regeringen foregår den politiske kamp. Det danske folkestyre fungerer godt, den politiske beslutningsproces er effektiv og typisk også grundig, men den har også sine skyggesider. Foredragsholderen giver en række eksempler.
  <<


 • Tallenes tale - Statistisk Årbog er Danmarks sjoveste og mest spændende bog!
  Det er en misforståelse at tro, at statistik er kedelig. Statistisk Årbog er Danmarks sjoveste bog, når bare tallene får lov til at tale. Årbogen og Danmarks Statistiks database er spækket med interessante tal, for de afspejler nemlig danskernes gøren og laden. Statistikken punkterer også en række myter og vrangforestillinger. Foredragsholderen læser højt fra Statistisk Årbog, og garanterer: Ingen falder i søvn!
  <<


 • National-økonomi - så det kan forstås!
  Hvorfor fremstilles økonomi typisk så uforståeligt i radio, tv og aviser? Svaret er, fordi journalisterne ikke rigtig forstår det selv! Foredragsholderen gennemgår på festlig vis de nationaløkonomiske begreber og sammenhænge uden brug af smarte fremmedord. Det er lige til at forstå. Med udgangspunkt i Danmarks aktuelle økonomiske situation spredes tågerne, og der gives eksempler på økonomisk politik og begivenheder, som uvægerligt vil kalde smilet frem.
  <<


 • Euroen - succes eller fiasko?

  EU's fælles valuta, euroen, har nu fungeret i mere end syv år. 12 EU-lande har indført euroen, men er de glade for det? Eller har de grund til at være glade for euroen? Hvordan er det gået med vækst, velstand og beskæftigelse i eurolandene, og hvordan er det gået i Danmark og de andre vesteuropæiske lande, som har fastholdt deres egne penge? Hvorledes vil fremtiden forme sig i eurolandene?

  Foredragsholderen giver sine bud og dokumenterer sine påstande og forudsigelser.
  <<


 • Misinformations-samfundet - om dumme journalister og tåbelige vinklinger
  Med internet, computere og en opvoksende ungdom med store huller i viden og skolefærdigheder er Danmark rykket ind i misinformationens tidsalder. Aldrig er så meget vrøvl og så mange misforståelser blev sendt så hurtigt ud til befolkningen, som i dag. Aldrig har det derfor været mere vigtigt end nu at kunne skelne skidt fra kanel i nyhedsstrømmen. Foredragsholderen giver eksempler på tåbelig journalistik og kiksede artikler og indslag i radio og på tv.
  <<


 • Det Store Danske Mindreværdskompleks - Janteloven regerer stadig i Danmark
  Vi er i Danmark efterhånden verdensmestre i økonomi, velstand, demokrati, frihed samt økonomisk og kønsmæssig ligestilling, men vi skal sandelig ikke tro, at vi er noget. Heller ikke selv om vi faktisk er det! Denne besynderlige danske selvnedvurdering i Jantelovens Danmark kræver en forklaring. Foredragsholderen giver sine bud på forskellene i national mentalitet. Hvorfor er vort nationalsymbol Den Lille havfrue, mens andre lande typisk har triumbuer, paladser og store bygningsværker?
  <<


 • Hurra for det sorte arbejde!
  Sort arbejde er ulovligt, men det er også det værste, man kan sige om det. Realiteten er nemlig, at sort arbejde ikke blot er en fordel for dén, som udfører arbejdet, og for dén, som får arbejdet udført. Det er på mange måder også en fordel for staten og for hele samfundet! Det er nemlig en myte, at staten mister store indtægter som følge af det sorte arbejde. Det er også en misforståelse, at det sorte arbejde undergraver rigtigt, lovligt momset og beskattet arbejde.
  <<


 • En bedre skole, tak! - gode tips til elever, forældre og lærere!
  Folkeskolen, som er én af verdens dyreste, er ved at drukne i problemer med uopdragne børn og krævende forældre, men den er også domineret af lærere, som dårligt nok kan sende en email og som har en pinlig begrænset paratviden. 70'ernes sødsuppepædagogik har ødelagt skolen, som hvert år sender tusindvis af funktionelle analfabeter ud af 9. og 10. klasse. Foredragsholderen fremlægger en genopretningsplan for skolen.
  <<


 • Børneopdragelse - en by i Rusland?
  Næst efter naturkatastrofer, sygdom og krige er uopdragne børn det værste i denne verden. Der har aldrig før i historien været så mange uopdragne børn i Danmark, som der er i dag. Hvorfor er det blevet sådan? Og hvad skal der gøres for at rette op på børnene og de unge. Der skal tages fat i forældrene! Foredragsholderen fremlægger en konkret plan for genprivatisering af forældreopgaverne og forældreansvaret.
  <<


 • Ledelse - Militær-metoden, pædagog-metoden eller den tredje vej?
  En meget stor del af lønmodtagerne lider under dårlig ledelse på deres arbejdsplads. Resultatet er dårlig trivsel og mange fraværsdage. Men hvorledes praktiseres god ledelse? Hvad skal der til for at skabe trivsel på en arbejdsplads? Foredragsholderen giver eksempler på hvad en leder skal - og hvad han/hun ikke skal gøre.
  <<


 • Den kunstige og kostbare ligestilling
  Ligestillingen mellem kønnene, sådan som den praktiseres i Danmark og andre nordiske lande, hviler på falske forestillinger og en solid gang hykleri. Mændene bøjer pænt nakken, når kvindesagskvinderne og de frembusende (kvindelige) politikere fremsætter deres påstande om lønmæssig forskelsbehandling og anden diskrimination. Hvad er fup og hvad er fakta? Og hvem betaler prisen for den falske ligestilling, hvor kvinder skal være som mænd - og omvendt? Foredragsholderen siger sin mening og underbygger sine påstande.
  <<


 • Den ultimative naturoplevelse - tanker i højfjeldet - og nogle praktiske tips
  Uden at risikere liv og lemmer er det muligt at få den ultimative naturoplevelse, som en vandring alene i ødemarken er. Frank Dahlgaard, der er turleder i Den Norske Turistforening (fjeldfører), fortæller hvordan - og giver praktiske tips til fjeldvandringen. Selvoplevede beretninger fra de norske fjelde om hvor tankeløst mange bærer sig ad, og hvor galt det kan gå, giver stof til eftertanke.
  <<

  Advarsel: Dahlgaards begejstring over bjergene og naturen er stærkt smitsom!

  Kontakt mig for at høre om de nærmere betingelser for et friskt foredrag.

  Telefon: 44 44 62 29 - email til frank@dahlgaard.mail.dk

  ^ ^